TALUX, s.r.o., aplikuje systém
manažérstva kvality vzťahujúci
sa na normu STN EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2016)

a vyhovuje úplným
požiadavkám na kvalitu zvárania
podľa normy ISO 3834-2-2005
(STN EN ISO 3834-2-2006)

Kompletné technologické riešenia

Spoločnosť TALUX, s.r.o. je organizáciou so zameraním na komplexné vyhotovenie stavebných a technologických
zákaziek (voda, kúrenie, plyn, plynové a tlakové zariadenie, MaR, VZT),
od prípravy a zabezpečenia projektovej
dokumentácie cez realizáciu stavebno-technických prác, až po vypracovanie finálnej dokumentácie slúžiacej k odovzdaniu
(kolaudácii) stavebných celkov.
V rámci činnosti zabezpečujeme stály servis zmluvným partnerom v oblasti TZB (voda, kúrenie, plyn, plynové a tlakové zariadenia,
klimatizácia, ELI, MaR, VZT) skúsenými a odborne vyškolenými pracovníkmi s oprávnením vykonávať takúto činnosť
od renomovaných spoločnosti ako napr. VIESSMANN, WEISHAUPT, REGIN, HERZ, LG, NIKO... Sme Aliančný partner SPP.

TALUX, s.r.o. poskytuje komplexné služby od poradenskej činnosti, cez projektovú dokumentáciu technologických zariadení
a stavebných celkov, výrobu, montáž, uvedenie do prevádzky, až po profesionálny záručný a pozáručný servis.

TALUX - technologické služby od A po Z


Projekčná
realizácia
Technologická
realizácia
Stavebná
realizácia
Servisná
činnosť a správa
Predmetom projekčnej
činnosti je vypracovanie
kompletnej projektovej
dokumentácie
technologických
zariadení... viac...
Pre objekty občianskej
vybavenosti,
administratívne aj
priemyselné
objekty... viac...
Stavebná činnosť
spoločnosti TALUX, s.r.o.
zabezpečuje realizáciu
stavebných celkov
priemyselnej... viac...
Na základe skúsenosti
v realizácii technologických
zákaziek a poskytovania
čo najkomplexnejších
služieb... viac...

KOMPLEXNÉ
TECHNOLOGICKÉ
SLUŽBY

SPRÁVA A ÚDRŽBA
TECHNOLOGICKÝCH
ZARIADENÍ BUDOV

PROFESIONÁLNE
UPRATOVACIE
A ČISTIACE SLUŽBY


Pozrieť mapu v novom okne

TALUX, s.r.o.
Bratislavská 613/16
010 01 Žilina

tel.: +421 41 5640 701
e-mail: talux@talux.sk
www.talux.sk